Agenda

Mellan varje programpunkt tillkommer 10 minuters paus. Ändringar i programmet kan komma att ske fram till eventdagen.

Agenda 8/10

Programmet uppdateras löpande och ändringar kan komma att ske fram till eventdagen.

08:45

Den digitala plattformen öppnas, välkommen in!

09:00

Konferensen inleds av dagens moderator

Lise Tormod och Lars Mårtensson hälsar välkommen till årets konferens.

LISE TORMOD | Cordial
LARS MÅRTENSSON | Cordial

Lise Tormod och Lars Mårtensson från Cordial

09:20

Keynote – Från svensk försäkringsjätte till svensk unicorn och amerikanskt storbolag på 12 månader!

▶ Skillnaderna och likheterna mellan born agile och traditionella organisationer
▶ Do’s and Don’ts – så navigerar du i de olika typerna av bolag

Birgitta Åhman | iZettle

09:50

Förmiddagspaus

10:15

Så får du övergripande arkitektur och organisationsdesign att samspela för att få ut maximal effekt på agil utveckling

Många företag och organisationer står inför utmaningen att de både måste ha förmågan att utveckla, effektivisera och leverera i den nuvarande affären och samtidigt ha förmågan att utveckla och implementera nya affärer. För att företag och organisationer ska lyckas hantera detta ”Både och” och dessutom göra det agilt krävs en strukturerad och holistiskt metod.

I detta pass kommer vi att presentera ett angreppssätt för att utveckla agila operativa modeller parallellt med att utveckla agila utvecklingsmodeller och hur man får dessa två att samverka och förstärka varandra på bästa sätt.

LISE TORMOD | Cordial
LARS MÅRTENSSON | Cordial

Lise Tormod och Lars Mårtensson från Cordial

11:00

   Breakout sessions – välj ditt spår

Framgångsfaktorer för storskalig agil utveckling

Lyssna till en bakgrund med fokus på metod varvat med praktiska erfarenheter från Ikeas arbete med att övergå till en storskalig agil utveckling.

▶ Hur balansera flexibilitet med skalfördelar
▶ Affärsmodellen som utgångspunkt för att gruppera förmågor i värdeströmmar – så utformar du affärsorienterade team för utveckling
▶ Hur kan affärsarkitektur användas för att optimera storskalig agil utveckling?
▶ IT och organisationen – hur kan vi synka utan att byråkratisera?
▶ Vad krävs det för ändringar i mindset för att lyckas med storskalig agil utveckling?
▶ Workshop och gruppdiskussion

LARS MÅRTENSSON | Cordial
HENRIK EKSTAM | Ikea

Business Model Innovation – öka innovationsförmågan i en alltmer snabbföränderlig omvärld

▶ Hur blir vi mer innovativa genom nya perspektiv och tankebanor?
▶ Så innoverar vi på ett strukturerat sätt med affärsmodellen som verktyg
▶ Hur säkerställer vi realiseringen av innovationen?
▶ Workshop och gruppdiskussion

ELIN LUNDQVIST | Cordial
JOHAN JOHANSSON | Cordial

Case: Innovation av ny digital lösning för att utmana en traditionell marknad

▶ Samspelet mellan ICAx och ICA Försäkring – hur går innovationsprocessen till?
▶ Så sattes rätt team samman med rätt samarbetspartner för att skapa en produkt som kan utmana
▶ Hur kan en division X öka innovationskraften i ett traditionellt bolag genom nya perspektiv?
▶ Workshop och gruppdiskussion

ARIELLA ROTSTEIN | ICAx

12:30

Lunch

13:30

   Breakout sessions – välj ditt spår

Hur skapar man högpresterande team i en agil organistation?

Kärnan i den agila organisationen är teamen. Lyssna till en dialog mellan Lise Tormod från Cordial och Karin Björkén från Mind the Org där de delar tankar, erfarenheter samt tips på hur man skapar förutsättningar för högpresterande team i agila organisationer. Under samtalet kommer det finns möjligheter för deltagarna att ställa frågor och diskutera egna erfarenheter och tankar.

Frågeställningar som kommer att beröras under samtalet:

▶ Hur sätter man upp teamen?
▶ Vilka förutsättningar behöver teamen?
▶ Hur hanterar man beroenden och skapar förutsättningar för samverkan mellan teamen?
▶ Vilken är chefens roll i en agil organisation?
▶ Hur balanserar man alingment och autonomi?

LISE TORMOD | Cordial
KARIN BJÖRKÉN | Mind the Org

Hur skapar man högpresterande team i en agil organistation?

Kärnan i den agila organisationen är teamen. Lyssna till en dialog mellan Lise Tormod från Cordial och Karin Björkén från Mind the Org där de delar tankar, erfarenheter samt tips på hur man skapar förutsättningar för högpresterande team i agila organisationer. Under samtalet kommer det finns möjligheter för deltagarna att ställa frågor och diskutera egna erfarenheter och tankar.

Frågeställningar som kommer att beröras under samtalet:

▶ Hur sätter man upp teamen?
▶ Vilka förutsättningar behöver teamen?
▶ Hur hanterar man beroenden och skapar förutsättningar för samverkan mellan teamen?
▶ Vilken är chefens roll i en agil organisation?
▶ Hur balanserar man alingment och autonomi?

LISE TORMOD | Cordial

KARIN BJÖRKÉN | Mind the Org

Styrning för flexibilitet och engagemang i den moderna organisationen

▶ Så använder du styrmodellen för att knyta det operativa arbetet till strategin
▶ Hur kan styrning främja medarbetarengagemang och samverkan?
▶ Hur ökar du kundcentrering och flexibilitet genom styrning?
▶ Workshop och gruppdiskussion


JAKOB LAGERYD
 
| Cordial

15:00

Eftermiddagskaffe

15:20

Hur kommunicera nyttan av affärsarkitektur i organisationen och få gehör från ledningen?

▶ Praktiska exempel på framgångsfaktorer och fallgropar från Nordea
▶ Gruppdiskussioner
▶ Coachning

ANDERS SJÖLUND | NORDEA
MADELEINE SUNDMAN | NORDEA

16:00

Omvärlden postpandemi – en framtidsspaning om det nya normala utifrån ett affärsarkitektperspektiv

LINUS MALMBERG | CORDIAL

16:30

Avslutning – tack från Lise och Lars

Lise Tormod och Lars Mårtensson från Cordial

Start typing and press Enter to search