Talarintervju med Lars Mårtensson från Cordial

Talarintervju med Lars Mårtensson från Cordial

Vi har upplevt en mycket turbulent vår och går en väldigt osäker framtid till mötes just nu. Hur har du kunnat använda affärsarkitekturen som stöd för att staka ut vägen framåt?

Affärsarkitektur är ett koncept som tar utgångspunkt i ett helhetsperspektiv och det gör att det finns många användningsområden. Affärsarkitektur omfattar allt från strategisk inriktning, affärsmodeller och stödjande strukturer i form av förmågor, processer, information, IT och organisation.  

Cordial har under våren använt alla delar inom affärsarkitekturen för att stötta kunder i att dels fortsätta sin affärs- verksamhets och IT-utveckling som syftar till att skapa rätt förutsättningar för framtida affärer. Vi har även använt affärsarkitekturen för att stötta företag som fått stora utmaningar pga Covid-19 och då har vi i första hand jobbat med affärsmodellsinnovation.  

Jag personligen har haft möjlighet att använda affärsarkitektur som navigator i en större digital transformation som påverkar hela företaget från nya digitala tjänster till helt automatiserade processer. I det projektet använder vi strategiska affärskrav och affärshändelser för att navigera transformationen och förmågor för att säkerställa att vi håller ihop hela arkitekturen. 

Jag personligen har haft möjlighet att använda affärsarkitektur som navigator i en större digital transformation som påverkar hela företaget från nya digitala tjänster till helt automatiserade processer.

Jag har även haft förmånen att få jobba med ett av de större försäkringsbolagen i Sverige under våren och stöttat dem med att ta fram en preciserad affärsarkitektur som underlag för beslut om att genomföra en stor digital transformation. I ett sådant arbete får man verkligen kvitto på hur viktigt det är att ha ett helhetsperspektiv för att både sätta framtida affärsarkitekturen men även som underlag för analys av konsekvenser på verksamheten och IT som bas för business caset. Försäkringsbolagets ledning tog nyligen ett positivt beslut vilket innebär att alla involverade ser fram mot en mycket spännande digital transformation där affärsarkitekturen kommer att spela en avgörande roll.  

När du tänker tillbaka på Business Architecture Convention 2019, vilka reflektioner tar du med er då?

Det är fantastiskt att under en heldag få möta många affärsarkitekter med lång erfarenhet och tillsammans med dem ha mycket givande informationsutbyte. Det är framför allt i break-out-sessionerna som det erfarenhetsutbytet blir mest påtagligt.  

Vi hade förmånen att få lyssna på spännande externa föreläsare och det gav mig mycket inspiration till min egen utveckling. Att t ex få ta del av Skandias arbete med att införa agil utveckling med ett pragmatiskt förhållningssätt uppskattade jag för att de har valt att använda teori som input men tänka till på riktigt vad som funkar i praktiken för dem.  

Det var även utmanande och givande att få alla deltagares expertis och råd som input på vår egen utveckling av Business Architecture Domain Map. Det kom in nya tankar som vi aldrig hade kunnat identifiera utan deras input.  

Inför BAC 2020 vad ser du fram emot att få dela med dig av till deltagarna?

Det ska bli oerhört intressant att få dela det senaste vi utvecklat inom Traction där vi har gift ihop agil transformation med agil organisationsutveckling. Vi har under senaste åren fått jobba i projekt där vi implementerat agila arbetssätt och organisationer och använt dessa för att bedriva affärs- verksamhets- och IT-utveckling och det har gett oss många insikter om vad som krävs för att få ut maximal effekt av sina agila ambitioner. 

Vi har under senaste åren fått jobba i projekt där vi implementerat agila arbetssätt och organisationer och använt dessa för att bedriva affärs- verksamhets- och IT-utveckling och det har gett oss många insikter om vad som krävs för att få ut maximal effelt av sina agila ambitioner.

Vi kommer även att presentera de senaste uppdateringarna av Traction där vi har utökat ramverket med flera dimensioner för att ytterligare öka helhetsperspektivet. Kommer bli mycket spännande att ta del av reaktionerna från deltagarna.   

Vilka andra frågor är aktuella just nu?

Ett annat ämne som tas upp på årets BAC är Business Model Innovation vilket är ett högaktuellt koncept givet dagens situation som många företag och organisationer befinner sig i. Det kommer att vara kritiskt för många företag och organisationer att öka sin utvecklingsförmåga givet situationen vi befinner oss i och givet det är vårt nya koncept kring agila arbetssätt och organisationer något som kan bidra till detta.  

Start typing and press Enter to search