Talarintervju med Madeleine Sundman, Nordea

  • Madeleine Sundman
    Madeleine Sundman HEAD ARCHITECT, ASSET & WEALTH MGMT ARCHITECTURE | NORDEA

Talarintervju med Madeleine Sundman från Nordea

Du kommer att medverka som talare på BAC den 8 oktober tillsammans med din kollega Anders Sjölund. Vad ser du fram emot att få dela med dig av till deltagarna?

Först av allt vill jag säga att jag är hedrad över att få komma tillbaka och prata affärsarkitektur ännu en gång på BAC. Jag ser fram emot en spännande dag tillsammans där jag kommer att dela med mig av min erfarenhet och syn på framgångsfaktorer rent generellt samt fallgropar vi har hamnat i, tillsammans med det som har varit mer specifikt för Nordea. Vi kommer att ta med åhörarna på resan där vi stod för några år sedan, hur det ser ut idag till hur vi ser på framtiden.

Er föreläsning handlar om hur man kommunicerar nyttan av affärsarkitektur i organisationer. Vilka frågor ser du är viktigast för verksamheter att fundera över för att få ut maximal effekt av affärsarkitekturen?

Jag tycker att det absolut viktigaste är att hela tiden komma tillbaka till kärnfrågan: ”vad är affärsproblemet vi försöker lösa?”.

Jag tycker att det absolut viktigaste är att hela tiden komma tillbaka till kärnfrågan: ”vad är affärsproblemet vi försöker lösa?”

Efter en turbulent vår står vi även inför en annorlunda och till del oförutsägbar höst. Vad är dina bästa tips för att hålla ångan uppe i affärsarkitekturarbetet givet förutsättningarna?

Även om just den här pandemin inte har varit något vi önskat, så skapar den ändå nya spännande förutsättningar för företag att komma in och dominera på områden och marknader som tidigare varit otänkbara, vilket ju är ”mumma” för varje affärsarkitekt. Så mina bästa tips är att helt enkelt ”hallå vänner! Det är nu det händer, det är NU vi verkligen behövs!”

Hallå vänner! Det är nu det händer, det är NU vi verkligen behövs!

Vad hoppas du att deltagarna får med sig av din föreläsning?

Intressanta erfarenheter, spännande nya infallsvinklar och ett gott skratt.

Vad ser du mest fram emot med BAC 2020?

Erfarenhetsutbytet med alla andra affärsarkitekter

Start typing and press Enter to search