Agenda

Mellan varje programpunkt tillkommer 10 minuters paus. Ändringar i programmet kan komma att ske fram till eventdagen.

Agenda 10/11

Programmet uppdateras löpande och ändringar kan komma att ske fram till eventdagen.

09:00

Konferensen inleds av dagens moderator

Business Architecture Convention inleds av Lise Tormod, Cordial

LISE TORMOD | Cordial

09:10

Datadriven affärsutveckling – använd affärsarkitektur för att få ut maximal nytta av din data

▶ Vad är möjligheterna med datadriven affärsutveckling med utgångspunkt i lyckade exempel?

▶ Vilka delar inom affärsarkitektur kan användas för att få ut maximal nytta av din data?

▶ Vad behöver affärsarkitekturen kompletteras med för att möjliggöra effektiv datadriven affärsutveckling?

LARS MÅRTENSSON | Cordial

09:45

Skapa nya insikter och bygga datadrivna lösningar i stora bolag som är mer än 20 år gamla

▶ Strategi, styrning och verksamhetsmodell för AI i storbolagsperspektiv

▶ Fyra E – enable, execution, education & engagement

▶ Affärsdomändrivet arbetssätt och en demokratiserad funktion med tillgång till data

MATTIAS FRAS | Head of AI Hub, Nordea

Mattias Fras

10:20

Förmiddagspaus

10:50

Hur bryter du ner datasilos och skapar värde av ert data?

▶  Så tar du bort silos för att möjliggöra tillgång till data och delning av data mellan affärsenheter, leverantörer, andra affärspartners och kunder 

▶  Hur skapas nya produkter med hjälp av data? 

▶  Så kan du använda machine learning för att nå ännu längre med ert data 

SAM BÄCKNÄS | Snowflake

11:30

Kort paus

11:45

   Breakout sessions – välj ditt spår

Hur organiserar du din datadrivna affärsutvecklingsförmåga för att få ut maximal effekt av din data?

Vilka förmågor behövs för att hantera och möjliggöra hela livscykeln i datahanteringen och för att använda data för att driva affärsutveckling?

▶ Hur kan vi utvärdera dessa förmågor för att skapa underlag för införande?

▶ På vilka sätt kan vi organisera oss för att fördela ansvaret för förmågorna i den datadrivna affärsutvecklingsförmågan? 

▶ Hur ser en roadmap för införande av en datadriven affärsutvecklingsförmåga ut?

 

 

 

LARS MÅRTENSSON | Cordial

Traction i offentlig sektor – förmågor och strategiska verksamhetskrav

Modern verksamhetsutveckling i offentlig sektor – att sätta kunden i centrum och verksamhetens förmåga som ryggrad 

▶ Hur du använder strategiska verksamhetskrav för att förtydliga vad verksamheten behöver göra – nu och i framtiden 

▶ Hur du använder förmågekartan som hjälpmedel för planering, utveckling och intern styrning och kontroll  

▶ Gemensamma utmaningar och lärdomar från offentliga verksamheter  

 

 

 

 

 

EMELIE PEIPPO | Cordial
ANDREAS SJÖBLOM | Cordial

12:45

Lunch

13:45

   Breakout sessions – välj ditt spår

The sustainability playbook – från vad till hur

Att realisera affärsmöjligheter genom hållbarhetsarbete 

Identifiera affärsmöjligheter 

▶ Behovet av förändring ur ett historiskt perspektiv 

▶ De globala målen som 169 affärsmöjligheter  

▶ Target Finder som verktyg för att identifiera möjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANNAH BOMAN | The New Division

Konkretisera affärsmöjligheter 

▶  Att gå från VAD till HUR  

▶  Affärsmodellen som verktyg för att konkretisera möjligheterna 

▶  Gemensam diskussion kring möjlighetsdrivet hållbarhetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHAN REUNANEN | Cordial

 

Transformativ kompetens

Den kritiska kompetensen för att lyckas med transformationer  

I ett strukturerat samtal så delar Johan Holmqvist, Enterprise Architect från Fora och Torbjörn Matton, Head of Cordial Learning med sig av erfarenheter, mönster och reflektioner och utmanas gärna i sina övertygelser kring vad som faktiskt är den kritiska kompetensen för att lyckas med transformationer

Vi tittar närmare på tre avgörande framgångsfaktorer för att lyckas med förändring 

▶ En gemensam förståelse för helheten  

▶  En strukturerad metod för samhandling 

▶  En vilja att skapa tillsammans med, kunder, medarbetare och huvudmän.  

 

 

 

 

 

TORBJÖRN MATTON | Cordial

 

Transformation i praktiken  

▶ Uthållighet och konsekvent agerande – håll fokus på det ursprungliga målet även när scopet i delprojekt ändras 

▶  Mod, driv och självsäkerhet – viktiga personliga egenskaper för att driva transformation 

▶  Kommunikativt ledarskap och transparents för att minska oro och stärka förankringen av transformationen  

▶  Ett starkt team av arkitekter inom alla dimensioner som har förmågan att visualisera verkligheten och kommunicera lösningar till olika intressenter 

 

 

 

 

 

JOHAN HOLMQVIST | Fora

14:45

Eftermiddagskaffe

15:15

How to build and integrate a modern cloud platform to enable machine learning, AI and knowledge graph analytics

▶ Overview of a modern cloud data strategy as adopted in leading Europe and US organisations
▶ Why business architecture and data management are essential foundation layers to enable an AI, ML and an integrated analytics marketplace
▶ Introduction to knowledge graphs and why they are an important capability to generating significant business value for leading data-driven organisations today
▶ Explore innovative use cases of where and how knowledge graphs are used across successful organisations as part of their modern data & technology platform

SHAUN ROLLS | EUROPE REGIONAL HEAD, EDMC

Read the interview with Shaun »

16:00

Med ambition som strategisk drivkraft

X för ambition – en ny del i Traction för att vidga perspektiven 
Sätt verksamheten i ett större kontextuellt sammanhang för att hitta organisationens syfte
Bortom 2030 – vart leder de rådande samhällstrenderna oss och hur kan vi bäst möta dem?

LINUS MALMBERG | CORDIAL

MICHAEL JOHANSSON | CHANGEPILOTS

16:45

Avslutning – tack från Lise

Start typing and press Enter to search