Vår tids moment 22 – Att hantera både och

Linus Malmberg, Cordial
Björn-Erik Willoch, Cordial

För den som har förmågan att ställa om och anpassa sig är världen idag full av möjligheter. Innovationstakten är hög, teknikframstegen går allt fortare och vi människor tycks bli allt snabbare på att anta nya beteenden. Till exempel så har den smarta telefonen på drygt 10 år blivit till en livets fjärrkontroll. Vi svenskar klickar närmare 3000 gånger om dagen på våra telefoner. År 2023 beräknas i princip alla jordens invånare vara uppkopplade. Det innebär att ytterligare fyra miljarder människor blir ihopkopplade. Den exponentiella effekten av detta kan inte underskattas. Det kommer att fortsätta förändras – och det gäller att ta vara på tillfällena.

Det går inte att underskatta effekterna av att det inte bara är människor som kopplas samman. Även maskiner blir alltmer autonoma och uppkopplade. I och med de nya 5G-näten blir miljarder prylar allt smartare tillsammans. Liksom för oss levande kan inte effekterna av detta underskattas. Vi lever i en tid med helt nya förutsättningar för snabb, global och tillgänglig kommunikation. Det kommer att förändra spelreglerna för de flesta verksamheter.

“För den som inte lyckas hänga med och anpassa sig är det stor risk att festen är över.”

Möjligheterna är endast för dem som förmår förändra och/eller vara den som driver förändringen. Exemplen är många på hur nya företag vuxit upp i länder som Kina och Korea och som idag helt tagit över ledartröjan. De gamla hänger helt enkelt inte med.

Det är ett högst påtagligt hot. Och i utmaningens kärna ligger detta vår tids moment 22: Förmågan att både vara innovativ och omfamna det nya och samtidigt förvalta det gamla (som ju tog oss hit och som vi varit så bra på). Det gamla krävs ofta för att finansiera det nya. Men det är svårt att göra både och. Det är helt olika fokus, olika kompetenser, olika kultur och olika spelregler. Att bygga nytt i en tid av snabb förändring kräver inte minst mod och att våga misslyckas. Hastigheten är högre, cyklerna kortare i takt med att nya beteenden och preferenser skapas.

Det finns ännu ingen manual med tydliga recept och färdiga lösningar på hur man ska göra för att balansera de två behoven. Den historien skrivs nu och patentlösningarna lyser med sin frånvaro. För vissa har Division X och Innovationslaboratorier fungerat. Men för andra har lösningen stått i att öppna upp och ersätta den gamla värdekedjan med mer transparenta ekosystem med många aktörer i olika roller. Lika för alla är att komplexiteten ökat och att det krävs ett medvetet management och en tydlig strategi för att ta sig an frågan. Att den ligger högst upp på toppledningarnas agenda är okontroversiellt.

Det är svårt att framgångsrikt hitta balansen mellan förvaltning och förnyelse. Det är svårt att i vardagen både vara skicklig på att upprätthålla etablerade affärsmodeller och samtidigt stimulera förnyelse och uppmuntra radikalt ny verksamhet. Men det går.

“Vi tror att det finns mycket att lära av andra i jakten på en fungerande formel som kan lösa ut denna svåra, men viktiga, ekvation.”

Vi verkar i en tid när förändringshastigheten är hög och behovet av omställning är stort. Konkurrenskraften ligger idag till stor del i förmågan att snabbt förändra och ta tillvara på de möjligheter som teknikomvandlingen och förändrade kundpreferenser skapar.

På Business Model Summit har vi sedan starten för över 10 år sedan satt en ära i att skapa plats för berikande samtal med utgångspunkt från andras erfarenheter. Även om det inte finns en manual så kan man lära sig av andras med- och motgångar. På årets Summit har vi lagt till X för att visa på den exponentiella kraft som de pågående teknikskiftena innebär. Teknikens kraft är idag så stor att det finns anledning att ibland tänka utifrån ”Tech First” när morgondagens affärsmodeller ska skapas.

Vi ser fram emot att ses den 10 februari.
Det blir garanterat en spännande och intressant dag!

Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch

Ps. Begreppet moment 22 myntades i Joseph Hellers roman med just det namnet (Catch 22, utgiven 1961). Det syftar på svårlösliga paradoxer som till exempel att ”jag behöver mina glasögon för att hitta mina glasögon”.

Om författarna

Linus Malmberg, Cordial

Linus Malmberg är grundare och styrelseordförande för Cordial och har varit rådgivare till företag och organisationer i 20 år. Han har lett och varit stöd i transformationsarbeten för små spjutspetsföretag och stora koncerner såväl i Sverige som internationellt. Gemensamt för uppdragen har varit behovet att ställa om till nya förhållanden genom att ersätta gamla affärsmodeller med nya.

De senaste åren har teknikdrivna transformationer stått i fokus. Linus är i grunden jurist och ekonom med fokus på affärsstrategi. Linus är en internationellt efterfrågad föreläsare och utbildare inom affärsmodeller och modern affärsutveckling.

Björn-Erik Willoch, Cordial

Björn-Erik Willoch är en Senior Advisor på Cordial. Han har över 25 års erfarenhet inom ledning och styrning i både svenska och internationella företag. Björn-Erik var en drivande kraft i utvecklingen av Business Process Reengineering (BPR) i Skandinavien under 1990-talet när han hjälpte etablera Ernst & Young Management Consulting i regionen. Som regional VD, och senare Global Head of Consulting på Capgemini har Björn-Erik också tillbringat en stor del av sin karriär i en internationell miljö.

Start typing and press Enter to search