Agenda

Expertföreläsningar, case och workshopinslag.

Agenda 15 juni

09:00

Konferensen inleds av dagens moderatorer Lise Tormod och Marika Eriksson från Cordial


Lise Tormod
VD, Cordial

Marika Eriksson
Manager, Cordial

09:10

Agil transformation i verkligheten

 • Vad innebär det att vara en agil organisation?
 • Hur kan man konkret utvecklas mot en agil organisation?
 • Så tar man steget från agila arbetssätt för utveckling till en agil organisation?
 • Vilka utmaningar möter vi bortom teorin?


Lise Tormod
VD, Cordial

09:50

Att ständigt förbättra och utveckla en operating model som bygger på agila och självstyrande team

 • Så skapas en snabbfotad verksamhet genom hundratals tvärfunktionella och autonoma team
 • Verksamhetsutveckling utanför ramen för operating model för att fånga upp best practices
 • Hur sprids nya arbetssätt till övriga delar av organisationen i en miljö med snabb tillväxtJesper Kalldin
Organisationsutveckling operativ modell, Klarna  

10:30

Förmiddagskaffe

11:00

PandeldiskussionAgilt arbete i praktiken 

 • Vilka har de största utmaningarna varit gällande verksamhetsutveckling och förändringsledning?
 • Verktyg för planering – post-its eller digitala to do:s?
 • Effektiva arbetssätt för uppföljning
 • Övergången mellan gamla mötesforum och de nya – hur lägger du upp arbetet på ett effektivt sätt?
 • Hur har organisationer applicerat olika ramverk och vilka resultat har det gett?

Carl-Magnus Löfström
Kommunikationschef, Pensionsmyndigheten

Rose-Marie Jurinic Nyman
Transformation Lead Product Area Communications, Telia Company

Ludmilla Åttingsberg
Förändringsledare, Marginalen Bank


Lise Tormod
VD, Cordial


Lise Tormod
VD, Cordial

11:40

Erfarenhetsutbyte

Runda bords-diskussioner om hinder och möjliggörande i införandet av en agil organisation.

Alla förändringsarbeten står inför sina utmaningar och framgångsfaktorer, så även organisationsutveckling. Att införa en agil organisation kan kräva andra strukturella och kulturella förutsättningar än traditionellt organisationsarbete. Genom att diskutera och utbyta erfarenheter med andra deltagare får du tips, idéer och värdefulla insikter om misstag och framgångsfaktorer.

12:15

Lunch

13:15

Psykologiska verktyg för kommunikativt ledarskap och högpresterande team

 • Alla är överens om att trygghet och tillit är en förutsättning för högpresterande team, men hur ska man kommunicera som chef för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det?
 • Att släppa kontroll och öka självbestämmandet i team kan för chefer vara utmanande i praktiken — vilka psykologiska verktyg finns för att effektivt hantera denna osäkerhet?
 • Högpresterande team bortom “buzz words” — vad säger forskningen om det som konkret utmärker högpresterande team?Björn Hedensjö
Psykolog

14:00

Hur vi leder agilt för att förverkliga bankens vision om framtidens digitala kundupplevelse

 • Agila arbetssätt och organisation – effekter och utmaningar på vägen
 • Hur ser relationen mellan agila arbetssätt och scrum ut?
 • Vilka effekter ser ledningen av de agila arbetssättet?Bo Andersson
CIO, Marginalen BankLudmilla Åttingsberg
Förändringsledare, Marginalen Bank

14:40

Eftermiddagskaffe

15:10

Insikter och utmaningar om vikten av att mänskliggöra organisationen för att lyckas bli ”fit for future” 

 • Hur förändras synen på människor och medarbetare? Vi resonerar om X och Y  
 • Transition vs Transformation – Hur mycket är vi beredda att förändra? 
 • När ledarskap blir medarbetarskap, hur får vi modiga ledare som skapar en psykologisk trygg arbetsplats. 
 • Vikten av ständigt lärande och experimenterande  Marie Kjellberg
Förändringsledare och Certifierad Agile People Coach, Scania ITUlrika Thell
Förändringsledare och Certifierad Agile Transitions Coach, ScaniaKarolina Dansk
Förändringsledare, Scania 

 

15:50

Agila organisationer – nuläge och framtiden

 • Summering av gemensamma utmaningar och framgångsfaktorer
 • Lärdomar från dagens föreläsare
 • Vad är nästa steg i den agila transformationen?


Lise Tormod
VD, Cordial

16:20

Konferensen avslutas

Börja skriva och tryck på enter för att söka