17 juni

Organisationer med fokus på flexibilitet, självstyrande team och agila arbetssätt

17 juni 2021

Det senaste året har vi alla fått uppleva vad snabb förändring och nya förutsättningar verkligen handlar om i praktiken. Beroende på vilken bransch du jobbar i har du kanske upplevt en marknad som antingen snabbt förlorat en stor del av sin efterfrågan eller kanske tvärtom, gått för högvarv. Oavsett så har våra arbetssätt ändrats kraftigt och digitaliseringstakten har varit dramatisk.

Några av nycklarna för att lyckas att inte bara överleva som verksamhet, utan även utvecklas och blomstra, är en flexibel organisation som snabbt kan anpassa sig. Med tydliga mål, ett stöttande ledarskap och en hög grad av självledarskap finns alla möjligheter att både anpassa sig till marknadens behov och frigöra medarbetarnas potential.

Lyssna till experter och case

Under konferensen Framtidens Agila Organisation den 17 juni tar vi ett helhetsgrepp på utmaningarna kring att förflytta sig mot agila och självstyrande team. Du får lyssna till en blandning av experter och case från verkligheten där steget mot en mer flexibel organisation blivit realitet. Det här är konferensen för dig som ser värdet i att modernisera organisationen och på allvar vill skapa bättre förutsättningar för alla medarbetare att bidra till verksamhetens mål.

En helt digital upplevelse
Framtidens agila organisation kommer att sändas live från en studio i Stockholm vilket ger dig friheten att delta var du än befinner dig. Vi har en väl beprövad digital plattform som ger dig möjlighet att delta och ställa frågor via chatt.

Praktisk information

Datum: 17 juni

Tid: 09:00-16:00

Plats: Online

Pris:  5950 kr

Tre snabba frågor till två av dagens talare

SANDRA BROLIN

BITR. AVDELNINGSCHEF | JORDBRUKSVERKET

Vilka är dina tre bästa tips för att skapa goda förutsättningar för agila, flexibla och tvärfunktionella team?

 • sträva efter kontinuitet i bemanningen i teamet
 • tydligt och långsiktigt ansvar i teamet
 • bygg en kultur kring öppenhet och dialog

Pandemin har inneburit distansarbete för många av oss, vilka har varit era främsta nycklar för att få till ett fungerande arbetssätt över tid?

Otroligt viktigt att skapa digitala mötesplatser, rum och kanaler av olika slag för att fortsätta känna gemenskapen och närheten till kollegorna. Busa gärna till det lite extra för att sätta guldkant på vardagen. Och glöm inte ”korridorsnacket”

Du kommer att medverka som talare under Framtidens agila organisation den 17 juni. Vad kan deltagarna förvänta sig av din presentation?

Ni kommer få en inblick i vad det innebär att bedriva agilt utvecklingsarbete i en politiskt styrd verksamhet, en expertmyndighet. Jag delar med mig av några tips och våra framgångsfaktorer.

JIMMY SJÖLUND

LEAN & AGILE COACH | TELIA COMPANY

Vilka är dina tre bästa tips för att skapa goda förutsättningar för agila, flexibla och tvärfunktionella team?  

 • Ledare, formella och informella, som stöttar och går i bräschen. 
 • Öppet klimat inom team, avdelningar och hela företaget. 
 • Våga tänka och experimentera bortom den traditionella silo-linjeorganisationen. 

Pandemin har inneburit distansarbete för många av oss, vilka har varit era främsta nycklar för att få till ett fungerande arbetssätt över tid?

Telia Company var redan en bra bit på vägen med distribuerade team och jobbade med olika verktyg som stöd. Detta skalades upp i feb-mars 2020 till många fler avdelningar och vi kunde ta med oss bra arbetssätt från team som redan jobbade distribuerat. Min rekommendation är att inte låta verktygen styra arbetssättet utan tvärtom, sedan är det inte alltid möjligt att få det exakt så. 

Du kommer att medverka som talare under Framtidens agila organisation den 17 juni. Vad kan deltagarna förvänta sig av din presentation? 

Jag kommer att försöka vara öppen och transparent med vår resa, så här långt, att förändra vårt arbetssätt och kultur. Vad gick bra, vad gick mindre bra, och vad har vi lärt oss! Hur det kan gå när fin teori möter den krassa verkligheten och hur vi gjorde för att komma vidare. 

Alla talare

 • Sandra Brolin
  Sandra Brolin Bitr. avdelningschef | Jordbruksverket
 • Maximilian Marks
  Maximilian Marks PROJECT MANAGER | H&Z MAGAGEMENT CONSULTING
 • Mats Palmérus
  Mats Palmérus VICE VD | JÖNKÖPING ENERGI
 • Lise Tormod VD | Cordial
 • Karin Zingmark
  Karin Zingmark RÅDGIVARE & FÖRFATTARE | ZINGMARK CONSULTING
 • Karin Björkén
  Karin Björkén KONSULT & COACH | MIND THE ORG
 • Jimmy Sjölund
  Jimmy Sjölund LEAN & AGILE COACH | TELIA COMPANY
 • Fridolf Eskilsson
  Fridolf Eskilsson VD | JÖNKÖPING ENERGI
 • Erik Martin
  Erik Martin SENIOR ADVISOR | CORDIAL

Talare under eventet

Start typing and press Enter to search