Agenda 17 juni

Agenda 17 juni

09:00 | Så får du övergripande arkitektur och organisationsdesign att samspela för att få ut maximal effekt på agil utveckling 

 • Utmaningen att både ha förmågan att utveckla, effektivisera och leverera i den nuvarande affären och samtidigt utveckla och implementera nya affärer 
 • En strukturerad och holistisk metod för att lyckas göra ”både och” och samtidigt arbeta agilt
 • Så utvecklas agila operativa modeller parallellt med agila utvecklingsmodeller  
 • Hur man får dessa två att samverka och förstärka varandra på bästa sätt? 

Lise Tormod | VD, Cordial

10:00 | Kort paus

10:10 | Ledarskap i distansarbetets tid – hur leder du och håller ihop teamet när kontoret inte är den huvudsakliga arbetsplatsen?  

 • Så skapar du en stabil grund och minskar oro och otrygghet – 8 konkreta tips för att höja tilliten i teamet  
 • Hur förstärker du känslan av tillhörighet, gemensamma värderingar och ett högre syfte? 
 • Kommunikativt ledarskap – hitta rätt nivå av kommunikation och skilj på information och kommunikation 
 • Handfasta råd för att lyckas med distansledarskap  

Karin Zingmark | Rådgivare & Författare, Zingmark Consulting

10:55 | Förmiddagskaffe

11:20 | Hur kombineras myndighetsstyrning och agil styrning?  

 • Målkonkretiseringar och agilt perspektiv på värdedrivna prioriteringar i en myndighet 
 • Portföljstyrning för att planera den operativa verksamheten  
 • Kulturen som är en förutsättning för att lyckas med decentralisering av beslut 

Sandra Brolin | Bitr. avdelningschef, utvecklings- och digitaliseringsavdelningen, Jordbruksverket 

12:00 | Lunch med digitalt mingel

13:00 | Hur skapar man högpresterande team i en agil organisation? 

Lyssna till en dialog mellan Lise Tormod från Cordial och Karin Björkén från Mind the Org där de delar tankar, erfarenheter samt tips på hur man skapar förutsättningar för högpresterande team i agila organisationer. Under samtalet kommer det finns möjligheter för deltagarna att ställa frågor och diskutera egna erfarenheter och tankar. 

Frågeställningar som kommer att beröras under samtalet: 

 • Hur sätter man upp teamen? 
 • Vilka förutsättningar behöver teamen? 
 • Hur hanterar man beroenden och skapar förutsättningar för samverkan mellan teamen? 
 • Vilken är chefens roll i en agil organisation? 
 • Hur balanserar man alingment och autonomi? 

Karin Björkén | Konsult och coach, Mind the Org.

Lise Tormod | VD, Cordial

13:40 | Kort paus

13:50 | Skapa tillit och förutsättningar för självstyrande team i en agil transformation

 • Att ta till sig nya arbetssätt på ett strukturerat sätt – egna lösningar kontra metodik utifrån 
 • Så hanteras den stora oron bland chefer när roller förändras genom utbildning och coachning 
 • Hur får man ner man mandaten till teamen där de kan ta snabbare och bättre beslut själva?  

Jimmy Sjölund | Lean & Agile Coach, Telia Company

14:25 | Eftermiddagspaus

14.45 | Från traditionellt energibolag till leverantör av service och tjänster med kunderbjudandet i fokus 

 • En lärande organisation – struktur och kultur som grund för förändringsresan 
 • Systematik för en långsiktig successiv transformation av en traditionell verksamhet 
 • Så möjliggör en ny organisation och förändrade arbetssätt nya affärsmodeller och ett unikt erbjudande för varje kund 

Fridolf Eskilsson | vd, Jönköping Energi

Mats Palmérus | vice vd, Jönköping Energi

15:20 | Kort paus

15:30 | Agile transformation from a European perspective – findings from a study in the European insurance sector

 • Defining agile and putting it in into a context to reach common ground 
 • The agile playing field – characteristics of agile organizations and its benefits 
 • Lessons learned from agile implementation  

Maximilian Marks | Project Manager, h&z management consulting

Erik Martin | Senior Advisor, Cordial

16:15 | Konferensen avslutas

Cordial reserverar sig för programändringar 

Start typing and press Enter to search