Du får lyssna till

Du får lyssna till

Lise Tormod

VD, CORDIAL

Lise är vd på Cordial och har en omfattande erfarenhet av affärsutveckling som rådgivare inom olika branscher och företag, både i Sverige och internationellt. Hon har huvudsakligen arbetat med ledningsgrupper och stöder dem med att definiera nya strategier, utforma innovativa affärsmodeller och kundcentrerade erbjudanden samt med att utforma hållbara och flexibla strukturer.

Lise är en driven facilitator som stöder kunderna genom en framgångsrik transformation till deras önskade position.

Fridolf Eskilsson

VD, JÖNKÖPING ENERGI

Som VD för Jönköping Energi och även som ordförande i branschorganisationen Energiföretagen så har Fridolf en aktiv roll i att driva omställningen till ett fossilfritt och hållbart energisystem. I företaget har han arbetat långsiktigt och uthålligt med att skapa kulturella och strukturella förutsättningar och externa samarbeten för att möta  de snabbt ändrade förutsättningarna i teknik, marknad och lagstiftning.

Mats Palmérus

VICE VD, JÖNKÖPING ENERGI

Mats arbetar som chef för innovation och utveckling inom Jönköping Energi och har innan dess haft olika ledande positioner inom företaget. Hållbarhet, lärande och utveckling har alltid varit en röd tråd. Han är sammanhållande och drivande i bolagets resa från traditionell infrastrukturleverantör till tjänsteföretag med lärande och ständig utveckling som grund.

Sandra Brolin

Bitr. Avdelningschef, Utveckling- och Digitaliseringsavdelningen, JORDBRUKSVERKET

Sandra har arbetat på Jordbruksverket sedan 2015 i olika roller exempelvis som scrum master, projektledare och enhetschef. 2020 blev hon biträdande avdelningschef på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen med ansvar för systemutveckling. Hon har under de senaste åren jobbat med flera stora förändringsarbeten med fokus på agilt arbetssätt.

Innan sin tid på Jordbruksverket arbetade Sandra som projektledare och avdelningschef inom IT Developlent & Operations på Entercard, ett dotterbolag till Swedbank.

Karin Björkén

Konsult och Coach, MIND THE ORG

Karin är konsult och coach som stöder företag, team och individer med att bygga sunda och högpresterande organisationer. Hon har sina rötter inom agil mjukvaruutveckling och har samlat på sig de flesta av sina erfarenheter från nio år på Spotify i olika ledarroller. Hennes senaste uppdrag har varit att stötta H&M med en storskalig agil transformation. 

Jimmy Sjölund

Lean & Agile Coach, TELIA COMPANY

Jimmy är Lean & Agil Coach på Telia Company och fokuserar på att utveckla organisationen, team, ledare, processer och arbetssätt. Arbetet grundas i lång erfarenhet inom IT infrastruktur och coachande ledarskap i kombination med Prosci Change Management certifiering, SAFe Program Consultant och ICAgile Certified Agile Coach. Han är även engagerad som Open Organization Ambassador och har medverkat i en bokserie om organisation, ledarskap, team, lean och agila arbetssätt. 

Karin Zingmark

Rådgivare & Författare, ZINGMARK CONSULTING

Karin Zingmark är utsedd som en av Sveriges 100 mest populära talare 2020 samt är nominerad som Årets Talare 2019 av Talarforum. Hon inspirerar, engagerar, entusiasmerar och ger konkreta tips inom marknadsföring, kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld. Karin har lång erfarenhet av förändringsledning och kommunikation från ledande roller i olika branscher, nu senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till två böcker, debutboken “Maxa Snacket” (Liber 2017), som inspirerar på temat digital kommunikation och kommunikativt ledarskap och uppföljaren ”Maxa Modet” (Liber 2020) som handlar om att driva förändring genom tillit och kommunikation. Karin är aktiv i en rad olika styrelser, är certifierad facilitator av Hyper Island och har en certifiering i Neuroledarskap från the Neuroleadership Institute.

Maximilian Marks

Project Manager, H&Z MANAGEMENT CONSULTING

Straight after his studies in International Management, in Germany, UK and the Netherlands, he was magically drawn to consultancy and he still is. His passion is to analyze, design and work together with people on challenges, especially when it comes to designing strategies and developing further organizations. His favorite industries are Financial Services and Automotive – industries so dynamic and challenging, offering new opportunities at each corner. 

 

Erik Martin

Senior Advisor, CORDIAL

Erik har fokus på att bedriva framgångsrik transformation i branscher i förändring och har deltagit i ett flertal större agila transformationer.

Start typing and press Enter to search