Dr. Darek M. HaftorPROFESSOR & FORSKARE | UPPSALA UNIVERSITET

    Dr. Darek M. Haftor är professor i informationssystem vid Uppsala universitetet med expertis inom användandet av digital teknik och hur de kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande. Hans forskning fokuserar på hur man använder digital teknik för att öka produktiviteten hos befintlig verksamhet och för att utveckla nya affärsmodeller.

    Med ca 15 års erfarenhet från näringslivet leder Darek en portfölj med forskningsprojekt inom detta tema. Utanför universiteten agerar Darek regelbundet som föredragshållare vid branschkonferenser och som rådgivare till företagsledare i Sverige och utomlands. Hans arbete har blivit belönat med flera priser, bl.a. ‘The Sir Geoffrey Vickers Memorial Award’ från ‘International Society for the Systems Sciences’ samt ‘The President’s Achieving Excellence Award’ från ‘Wyeth Corporation’.

     Tillbaka till alla talare

    Start typing and press Enter to search