Johan ReunanenDIRECTOR | CORDIAL

    Johan är certifierad affärsarkitekt, Director på Cordial och del av Cordials ledningsgrupp. Han är också en uppskattad, och flitigt anlitad, transformationsexpert som brinner lite extra för förnybara transformationsprojekt. Har har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag med hållbarhetscertifieringar och tolkning av nya regelverk inom hållbarhet. 

    Utöver det har han bland annat varit involverad i utvecklingen av verksamheter och kontrollsystem för lagefterlevnad kopplat till hållbarhet. 

    Johan har gedigen erfarenhet av att ge råd till företagsledningar i strategiska transformationsfrågor inom en lång rad branscher. Han är en rådgivare med stort hjärta som hela tiden agerar utifrån en intention att utveckla kunden och kundens verksamhet på bästa sätt, alltid med ett helhetsperspektiv och ett pragmatiskt förhållningssätt till problemlösning som bästa vänner.

     Tillbaka till alla talare

    Start typing and press Enter to search