ROSE-MARIE JURINIC NYMANTRANSFORMATION LEAD PRODUCT AREA COMMUNICATIONS | TELIA COMPANY
    Telia Company har under de senaste åren påbörjat en omfattande helhetstransformation där skalade agila och harmoniserade arbetssätt är en avgörande komponent för att uppnå strategin om att möta framväxande behov i en alltmer uppkopplad värld. Rose-Marie Jurinic Nyman är en av de ledande personerna i Telias resa. Rose-Marie arbetar dels med Telias totala transformation på central nivå, strategiskt och ramverksorienterat, men ansvarar också för att implementera en agil transformation inom en av Telias produktenheter. Rose-Marie har lång erfarenhet av att leda affärs- och produktutvecklingsenheter hos både små och stora operatörer, med särskilt fokus på digitala affärsmodeller, mjukvaruutveckling och agila arbetssätt.

     Tillbaka till alla talare

    Börja skriva och tryck på enter för att söka