Terese EllnestamVISUAL PRACTITIONER

    Terese Ellnestam arbetar i rollen som Visual Practitioner vilket inkluderar Graphic Recording, visuell facilitering, budskapsillustration och handritade informationsfilmer. Att vara kursledare inom facilitering är även det en del av rollen.

    Terese har arbetat med förändringsledning (strategisk utveckling av verksamheter på ledningsnivå, utveckling av arbetsprocesser men också team/ individutveckling) i en kombination med kommunikation i 19 år. De senaste tio åren med fokus på värdeskapande facilitering där organisationer/ grupper/ individer är i komplexa förändringar. Verktyg som exempelvis analog och digital visualisering av organisationers kommunikation har varit avgörande för att uppnå förändringsprojektens önskade resultat.

    Kreativitet, innovation samt strategisk kommunikation som kan underlätta vid komplex problemlösning är några av de områden som Terese fokuserar på. FN och World Economic Forum bedömer dessa som mycket viktiga kompetensområden och förmågor för organisationer de kommande tio åren. Med sin erfarenhet och kunskap inom dessa områden vill Terese fortsätta att bidra, lära ut och inspirera för att uppnå genuin och värdeskapande förändringar.

    Start typing and press Enter to search