Torbjörn MattonManager, Learning | Cordial

    Torbjörn Matton leder utbildningsverksamheten hos Cordial och designar läroupplevelser som får individer och organisationer att utvecklas. Han är rådgivare i förflyttningsarbete med fokus på affärsutveckling och transformativ kompetens. Torbjörn har en bred bakgrund från ett flertal branscher med tonvikt på human kapital & tjänstesektor. Genom sina år som ledare har han arbetat med att skapa resultat genom att lyfta individer.  

     Tillbaka till alla talare

    Start typing and press Enter to search